Curriculum Artistic – Curriculum Artístico

_______________________________________
CATALÀ
_______________________________________
Formació.
1989 Llicenciat en Belles Arts. Univ. de Barcelona.
Exposicions individuals.
2011 Galeria O+O, València.
2002 Sala D’Exposicions. Ajuntament de Creixell. Creixell, Tarragona.
2001 Galeria ART RICART, Terrassa, Barcelona.
1997-98 Centre Cultural de Caixa de Terrassa. Terrassa, (Barcelona).
1997 Galeria Dadà-Art, Granollers. (Barcelona).
1996 “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). “Amics de les Arts”, Terrassa. (Barcelona).
1994 “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). Sala “La Caixa”, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra). Amics de les Arts. Terrassa. (Barcelona).
1993 Sala Poetes, Tarragona.
1989 Galeria Vicent Bernat, Barcelona. Cafeteria CERC, Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Casa de la Caritat, Barcelona, (avui CCCB).
1988 Bauman Servei Jove, T errassa, (Barcelona).
Exposicions col·lectives.
Des del 1978 ha participat en diverses exposicions col·lectives. Destaquen les següents exposicions:
2011 FERIA ESTAMPA, Madrid.
2009 Mercaart. CC. Pedralbes Centre. Barcelona.
2004 Galeria ZERO, Barcelona. 2004 i 2005. Ga- leria ART RICAD,Terrassa, Barcelona
2000 “Perifèrics 2”. “Art en línia”. Terrassa, (BCN). 1999 Artesans Art Gallery. Miami. USA.
1998 Sala Muncunill “Mig ‘98”. Terrassa (BCN). 1996 i 1997 Galeria “ Estudi d’Art”, Barcelona. 1992 Criteri d’Art, Sala Muncunill, Terrassa. (BCN).
1992 i 1994 Col.lectiva premi Ciutat de Alcalá, Fundació Col · legi del Rei, Alcalá de Henares. (Madrid).
1991 Col.lectiva Eròtica, Casa Bauman,T errassa. (BCN). Col.lectiva II premi Ricard Camí, Centre Cultural Caixa de Terrassa. Terrassa, (BCN).
1989 6a. Mostra d’art d’Andorra, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra).
1987 Centenari Escola d’Arts Aplicades de Ter- rassa, Terrassa (BCN).
1981 Col.lectiva ‘81 Amics de les Arts, Terrassa- Manresa. (BCN).
1978 Les Arts a Terrassa, Terrassa (BCN).
_____________________________________
ESPAÑOL
_____________________________________
Formación.
1989 Licenciado en Bellas Artes. Univ. de BCN.
Exposiciones individuales.
2011 Galería O+O, Valencia.
2002 Sala D’Exposicions. Ajuntament de Creixell. Creixell, Tarragona.
2001 Galeria ART RICART, Terrassa, Barcelona.
1997-98. Centre Cultural de Caixa de Terrassa. Terrassa, (Barcelona).
1997. Galeria Dadà-Art, Granollers. (Barcelona).
1996. “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). “Amics de les Arts”, Terrassa. (Barcelona).
1994. “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). Sala “La Caixa”, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra). Amics de les Arts. Terrassa. (Barcelona).
1993 Sala Poetes, Tarragona.
1989 Galeria Vicent Bernat, Barcelona. Cafeteria CERC, Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Casa de la Caritat, Barcelona, (avui CCCB).
1988 Bauman Servei Jove, T errassa, (Barcelona).
Exposiciones colectivas.
Desde 1978 ha participado en diversas exposicio- nes colectivas. Destacan las exposiciones:
2011 FERIA ESTAMPA, Madrid.
2009 Mercaart. CC. Pedralbes Centre. Barcelona.
2004 Galeria ZERO, Barcelona. 2004 i 2005. Ga- leria ART RICAD,Terrassa, Barcelona
2000 “Perifèrics 2”. “Art en línia”. Terrassa, (BCN). 1999 Artesans Art Gallery. Miami. USA.
1998 Sala Muncunill “Mig ‘98”. Terrassa (BCN). 1996 i 1997 Galeria “ Estudi d’Art”, Barcelona. 1992 Criteri d’Art, Sala Muncunill, Terrassa. (BCN).
1992 i 1994 Col.lectiva premi Ciutat de Alcalá, Fundació Col · legi del Rei, Alcalá de Henares. (Madrid).
1991 Col.lectiva Eròtica, Casa Bauman,T errassa. (BCN). Col.lectiva II premi Ricard Camí, Centre Cultural Caixa de Terrassa. Terrassa, (BCN).
1989 6a. Mostra d’art d’Andorra, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra).
1987 Centenari Escola d’Arts Aplicades de Ter- rassa, Terrassa (BCN).
1981 Col.lectiva ‘81 Amics de les Arts, Terrassa- Manresa. (BCN).
1978 Les Arts a Terrassa, Terrassa (BCN).
_________________________________
ENGLISH
_________________________________
Education.
1989 Degree in Fine Arts, Universitat de BCN.
Individual Exhibitions.
2011 O+O Gallery, Valencia.
2002 Sala D’Exposicions. Ajuntament de Creixell. Creixell, Tarragona.
2001 Galeria ART RICART, Terrassa, Barcelona.
1997-98. Centre Cultural de Caixa de Terrassa. Terrassa, (Barcelona).
1997. Galeria Dadà-Art, Granollers. (Barcelona).
1996. “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). “Amics de les Arts”, Terrassa. (Barcelona).
1994. “Cafè Canaules”, Ripoll. (Girona). Sala “La Caixa”, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra). Amics de les Arts. Terrassa. (Barcelona).
1993 Sala Poetes, Tarragona.
1989 Galeria Vicent Bernat, Barcelona. Cafeteria CERC, Centre d’Estudis i Recursos Culturals de la Casa de la Caritat, Barcelona, (avui CCCB).
1988 Bauman Servei Jove, T errassa, (Barcelona).
Collective Exhibitions.
Since 1978 he has participated in many exhibitions. These include the following exhibitions:
2011 FERIA ESTAMPA, Madrid.
2009 Mercaart. CC. Pedralbes Center. Barcelona.
2004 ZERO Gallery, Barcelona. 2004 i 2005 ART RICAD Gallery,Terrassa, Barcelona
2000 “Perifèrics 2”. “Art en línia”. Terrassa, (BCN).
1999 Artesans Art Gallery. Miami. USA.
1998 Sala Muncunill “Mig ‘98”. Terrassa (BCN).
1996 i 1997 “ Estudi d’Art” Gallery, Barcelona.
1992 Criteri d’Art, Sala Muncunill, Terrassa. (BCN).
1992 i 1994 Collective “Prize Alcalá City, Colegio del Rey Foundation, Alcalá de Henares. (Madrid).
1991 Erotic Collectve Exhibition, Casa Bauman,T errassa. (BCN). Collective II Ricard Camí Prize, Centre Cultural Caixa de Terrassa. Terrassa, (BCN).
1989 6a. Mostra d’art d’Andorra, Andorra la Vella. (Principat d’Andorra).
1987 Centenary Escola d’Arts Aplicades de Ter- rassa, Terrassa (BCN).
1981 Col.lectiva ‘81 Amics de les Arts, Terrassa- Manresa. (BCN).
1978 Les Arts a Terrassa, Terrassa (BCN).